Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Garbatka-Letnisko

Uprzejmie informuję, że dnia 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 9:00  w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym XXV Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
5.Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2021 r.
6.Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko.
8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2022 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki oznaczonej nr 351/1 położonej w Garbatce-Letnisko, stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w obrębie geodezyjnym Garbatka-Letnisko Północ, oznaczonej numerami działek 147/6 i 126/1.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/107/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko   uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
15.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
16.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.
17.Informacja Wójta w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko.
18.Sprawy różne.
19.Zamknięcie obrad.


Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).

Przewodniczący Rady
/-/ Włodzimierz Mazur

22-10-2021 admin

Kamera online - skwer

Kalendarium

listopad, 2021
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
6789101112

Wideo - wydarzenia

102. rocznica bitwy pod Laskami i Anielinem

Nasze projekty