Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lipca 2021 r.

Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację w 2021 roku „Programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2019-2021” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 z późn. zm.)), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 1398 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/26/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2019-2021”, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na realizację w 2021 roku programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (ok. 752 osoby po 65 roku życia), zwanego dalej „Programem” dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 2.

1. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia.
2. Ustala się regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 3 do Zarządzenia.
4. Ustala się treść formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu załącznika nr 4 do Zarządzenia.
5. Ustala się treść formularza ofertowego-oświadczenie oferenta w brzmieniu załącznika nr 5 do Zarządzenia.
6. Ustala się treść formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu załącznika nr 6 do Zarządzenia.
7. Ustala się treść umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w brzmieniu załącznika nr 7 do Zarządzenia.

§ 3.

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1. Przewodniczący Komisji:
- Izabela Szczepanek
2. Członkowie Komisji:
- Małgorzata Szumilas
- Agnieszka Płachta.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 5.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
          

                             
WÓJT
/-/ Teresa Fryszkiewicz

 

Załącznik Nr 1- ogłoszenie     

Załącznik Nr 2 – Regulamin   

Załącznik Nr 3 – Warunki uczestnictwa   

Załącznik Nr 4,5,6 – Formularz oferty   

Załącznik Nr 7 – Umowa   

Program   -  


                                

09-07-2021 admin

Kamera online - skwer

Kalendarium

wrzesień, 2021
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Wideo - wydarzenia

102. rocznica bitwy pod Laskami i Anielinem

Nasze projekty