KOMISJA REWIZYJNA

Czesław Pacuła – Przewodniczący Komisji

Krystyna Basaj

Barbara Kwaśnik

Ryszard Mazur

Dorota Michałowska

Dorota Ziarkowska

KOMISJA GOSPODARKI GMINY I FINANSÓW

Marianna Piechota – Przewodnicząca Komisji

Krystyna Basaj

Ewa Dębowczyk

Bartłomiej Kamiński

Grażyna Otarkowska

Czesław Pacuła

Hanna Skocz

KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Dorota Ziarkowska – Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Kutyła

Barbara Kwaśnik

Ryszard Mazur

Dorota Michałowska

Irena Piechocińska

Michał Świątek

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

Bartłomiej Kamiński – Przewodniczący Komisji

Ewa Dębowczyk

Jadwiga Kutyła

Grażyna Otarkowska

Marianna Piechota

Michał Świątek