Wójt Gminy    

Teresa Fryszkiewicz

tel. (48) 621-01-94
e-mail: urzad@garbatkaletnisko.pl

 

Sekretarz Gminy

Marzena Pomarańska

tel. (48) 621-01-94

e-mail:urzad@garbatkaletnisko.pl

 

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Mazur

tel. (48) 621-01-94
e-mail: przewodniczacyrady@garbatkaletnisko.pl

Skarbnik Gminy

Aleksandra Mieczyńska

tel. (48) 621-01-94
e-mail: urzad@garbatkaletnisko.pl