Skład osobowy Rady Gminy w kadencji 2024-2029

 1. Tomaszewski Marcin – Przewodniczący Rady Gminy
 2. Majdak Karol – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Roszak Adriana – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 4. Basaj Krystyna
 5. Brudzyńska Aneta
 6. Krakowiak Barbara
 7. Latos Daniel
 8. Lewikowski Tomasz
 9. Miśkiewicz Michał
 10. Otarkowska Grażyna
 11. Pacuła Czesław
 12. Rozborski Marcin
 13. Sekuła Henryk
 14. Zawadzak Marcin
 15. Ziemka Dorota