Składy osobowe Komisji  Rady Gminy Garbatka-Letnisko IX  kadencji (2024-2029)

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Rozborski Marcin – Przewodniczący Komisji
 2. Basaj Krystyna
 3. Lewikowski Tomasz
 4. Zawadzak Marcin
 5. Ziemka Dorota

KOMISJA GOSPODARKI GMINY I FINANSÓW

 1. Brudzyńska Aneta – Przewodniczący Komisji
 2. Basaj Krystyna
 3. Majdak Karol
 4. Otarkowska Grażyna
 5. Pacuła Czesław
 6. Roszak Adriana
 7. Zawadzak Marcin

KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Ziemka Dorota – Przewodniczący Komisji
 2. Krakowiak Barbara
 3. Latos Daniel
 4. Lewikowski Tomasz
 5. Miśkiewicz Michał
 6. Rozborski Marcin
 7. Sekuła Henryk

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Pacuła Czesław – Przewodniczący Komisji
 2. Brudzyńska Aneta
 3. Krakowiak Barbara
 4. Miśkiewicz Michał
 5. Otarkowska Grażyna