1. Włodzimierz Mazur – Przewodniczący Rady

 2. Irena Piechocińska – Wiceprzewodnicząca Rady

 3. Krystyna Basaj

 4. Ewa Dębowczyk

 5. Bartłomiej Kamiński

 6. Jadwiga Kutyła

 7. Barbara Kwaśnik

 8. Ryszard Mazur

 9. Grażyna Otarkowska

 10. Czesław Pacuła

 11. Marianna Piechota

 12. Hanna Skocz

 13. Michał Świątek

 14. Dorota Ziarkowska

 15. Dorota Ziemka