Natomiast wynik PSP Garbatka-Letnisko z języka angielskiego jest tylko o kilka punktów procentowych niższy od wyniku województwa, a PSP Bogucin osiągnęło wynik wyższy niż powiat, gmina i kraj. Wyniki z języka polskiego utrzymały się w PSP Garbatka-Letnisko i PSP Bogucin na poziomie gminy i powiaty, natomiast są nie wiele niższe od poziomu kraju i województwa.

W tym roku dwoje uczniów z PSP Garbatka-Letnisko może pochwalić się 100% wynikami egzaminu: Jakub Kublik i Jakub Pyrka osiągnęli taki wynik z języka angielskiego.

Gratulujemy wszystkim naszym uczniom tak dobrych wyników i życzmy, by spełniły się ich marzenia dotyczące rekrutacji do szkoły średniej. Trzymamy ciuki!      

 

 

 

Szkoła

Gmina

Powiat

Województwo

Kraj

 

Język polski

PSP Garbatka-Letnisko

59

 

59

 

59

 

64

 

60

PSP Bogucin

59

 

Matematyka

PSP Garbatka-Letnisko

54

 

53

 

45

 

52

 

47

PSP Bogucin

47

 

Język angielski

PSP Garbatka-Letnisko

67

 

67

 

61

 

71

 

66

PSP Bogucin

70

                                                                          

Tab. Procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.