Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” jest jednym z prężniej działających tego typu stowarzyszeń na Mazowszu i w Polsce. Przez okres 10 lat swojej działalności rozdysponowała ponad 23 mln. zł w ramach 210 projektów oraz 80 nowo utworzonych miejsc pracy. W tym miejscu należy podkreślić, iż dla Gminy Garbatka-Letnisko również nie był to czas stracony. Przez minione 10 lat zrealizowaliśmy 22 projekty, współfinansowane ze środków PROW, pozyskane za pośrednictwem LGD „Puszcza Kozienicka”. To dzięki tym właśnie środkom turyści mogą oglądać w Garbatce „Szlak Garbackich Willi”, nasze stowarzyszenia mogą spotykać się w Centrum Aktywności Lokalnej, a nasi Mieszkańcy kupują produkty na zmodernizowanym targowisku. To te właśnie środki uświetniły nasze lokalne imprezy, wspomogły budowę niejednego placu zabaw, boiska  i wspomagają obecnie modernizację ”serca” Garbatki – Gminnego Ośrodka Wypoczynku „POLANKA”.

 

Cieszy również fakt, iż Gmina Garbatka-Letnisko podczas Jubileuszu została ukazana jako doskonały przykład „dobrych praktyk”, mogąc na konferencji ukazać zrealizowane przez minione 10-lecie projekty. Ważnym momentem uroczystości  było wręczenie Zarządowi LGD „Puszcza Kozienicka” wyjątkowego tytułu – Medalu „Pro Masovia”.

 

Rozmowom w kuluarach nie było końca! No cóż w końcu po 10 latach jest o czym opowiadać! Konferencje uświetniła wykwintna kolacja oraz wspaniały koncert trzech tenorów.

My ze swojej strony Zarządowi LGD „Puszcza Kozienicka”, Radzie oraz wszystkim pracownikom biura gratulujemy tak imponujących wyników pracy, dziękujemy za trud, wysiłek i niejednokrotną walkę o Beneficjenta oraz życzymy kolejnych 10 lat współpracy i  dialogu na rzecz budowania potencjału Ziemi Kozienickiej.

 

Magdalena Marszałek

Fot. Mariusz Grotkowski