„Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” – ta sentencja idealnie odzwierciedla pracę Sołtysów, którzy z zaangażowaniem, poświęceniem, oddaniem i ogromnym zapałem działają dla dobra swoich wsi i ich mieszkańców.

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Z tej okazji, z sołtysami z terenu Gminy Garbatka-Letnisko spotkała się Wójt – Teresa Fryszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy – Włodzimierz Mazur Włodzimierz, Sekretarz Gminy – Marzena Pomarańska oraz Prezes LGD „Puszcza Kozienicka” Irena Bielawska.

Święto ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę, a także zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Już po raz kolejny Wójt  Teresa Fryszkiewicz zaprosiła wszystkich sołtysów z terenu Gminy, aby podziękować im za ich działalność.

Wójt, Przewodniczący Rady oraz Sekretarz Gminy złożyli na ręce sołtysów życzenia zdrowia, pomyślności oraz wytrwałości w wypełnianiu codziennych obowiązków sołtysa. Podziękowali również Sołtysom za zaangażowanie i nieocenioną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Do życzeń dołączyła się także Pani Prezes Irena Bielawska, która przybliżyła możliwości współpracy i pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej.

Na każdego czekał słodki poczęstunek i drobny upominek.