Podczas spotkania Wójt i Przewodniczący Rady Gminy w imieniu swoim, Radnych oraz pracowników Urzędu Gminy złożyli sołtysom wyrazy uznania, podziękowali za ich aktywność oraz życzyli wytrwałości, energii do działania i jeszcze wielu cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców. Miłą niespodzianką dla Sołtysów były także przekazane drobne upominki promocyjne i słodki poczęstunek.