O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy informuje, że w dniu 21 lutego 2024 roku (środa):

  • o godz. 1600 w budynku świetlicy w msc. Bąkowiec 50, oraz
  • o godz. 1730 w budynku byłej Świetlicy Gminnej przy ul. Jana Kochanowskiego 154;

odbędą się spotkania Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z Wykonawcą zadania inwestycyjnego dot. przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691, których przedmiotem będzie wyłożenie wstępnego projektu celem przedstawienia przyjętych rozwiązań projektowych dla ww. przedsięwzięcia.

Ze względu na rangę zagadnienia proszę o niezawodne przybycie wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

                                                                                                                                                   WÓJT             

                                                                                                                                    (-) Teresa Fryszkiewicz

Garbatka-Letnisko, dnia 12 lutego 2024 roku