W dniu 12 maja 2024r. w Gminie Garbatka-Letnisko miało miejsce niecodzienne wydarzenie, czyli Obchody Jubileuszu 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko. Licznie zgromadzeni strażacy oraz zaproszeni goście, po uformowaniu szyku, przeszli z placu przed siedzibą jednostki do Kościoła Parafialnego w Garbatce-Letnisko. Przemarsz uświetniły poczty sztandarowe w asyście strażackiej orkiestry dętej z OSP Kozienice.

Oficjalna część obchodów jubileuszowych rozpoczęła się o godzinie 12:00 Mszą Św. sprawowaną przez Proboszcza ks. kan. Augustyna Rymarczyka , w trakcie której modliliśmy się za wszystkich druhów OSP w Garbatce-Letnisko.

Po Mszy nastąpił przemarsz do siedziby OSP, gdzie na placu apelowym odbyła się dalsza część uroczystości, która rozpoczęła się od meldunku, wciągnięcia na maszt flagi państwowej i odśpiewania hymnu . Po oficjalnym powitaniu wszystkich zgromadzonych gości przez Wójta Teresę Fryszkiewicz, uczczono pamięć wszystkich zmarłych druhów z OSP Garbatka-Letnisko. Historię jednostki przybliżył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Krzysztof Stalmach.  Tak wspaniały jubileusz był również dobrą okazją do wręczenia medali, odznaczeń, okolicznych statuetek dla druhów i druhen oraz wszystkich zasłużonych na rzecz jednostki oraz przekazania i poświęcenia nowego pojazdu pożarniczego typu quad, a także odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 100-lecie istnienia OSP Garbatka-Letnisko.

Prezydium   Zarządu   Oddziału   Głównego   Związku   OSP   RP   nadało   Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z   okazji   100-lecia   istnienia   i   działalności jednostki na rzecz poprawy bezpieczeństwa i kultywowania tradycji pożarnictwa. Drugi Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadano Druhowi Robertowi Gryglowi  w  uznaniu za szczególne zasługi  dla  rozwoju  i   umacniania  Związku OSP RP.

 

Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

Wójt Teresa Fryszkiewicz

D-h Kieliszek Monika

D-h Gnyś Sławomir

 

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

D-h Basaj Jacek

D-h Skiba Piotr

D-h Milcuszek Grzegorz

D-h Banaś Waldemar

Pani Grażyna Waszkiewicz

 

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

D-h Sebastian Ziemka

D-h Marek Ziemka

D-h Rafał Grygiel

D-h Tomasz Potacki

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, w uznaniu za przyczynianie się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Mazowsza, wyróżnił Polskim Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” Jednostkę OSP w Garbatce-Letnisku” oraz dziesięciu strażaków w osobach:

–  Bańkowski Jacek

–  Dela Sylwester

–  Grygiel Albert

–  Kieliszek Paweł

–  Mazur Ryszard

–  Morawski Mariusz

–  Plażuk Artur

–  Sobczyk Witold

–  Stalmach Krzysztof

–  Szajna Grzegorz

 

Pamiątkowe statuetki dla wyróżniających się strażaków otrzymali następujący druhowie:  

 –  Jacek Basaj

–  Skiba Piotr

–  Kieliszek Paweł

–  Morawski Mariusz

–  Plażuk Artur

–  Dela Sylwester

–  Ziemka Marek

–  Ziemka Sebastian

 

Pamiątkowe statuetki dla osób wspierających OSP w Garbatce-Letnisko otrzymały następujących osoby:

  • Wójt Teresa Fryszkiewicz
  • Wicemarszałek Rafał Rajkowski
  • Kamil Bieńkowski
  • Druh Zbigniew Gołąbek
  • Ks. kan. Augustyn Rymarczyk
  • Pan Włodzimierz Mazur
  • Karol Ziętala
  • Pani Grażyna Waszkiewicz
  • Pani Agnieszka Płachta
  • Pani Marzena Pomarańska

 

Dalszą część oficjalnej uroczystości wypełniły okolicznościowe przemówienia i podziękowania, w których doceniono ogromny wkład strażaków w rozwój jednostki, a przede wszystkim ich zaangażowanie i poświęcenie w ratowanie życia i mienia ludzkiego, a także   w rozwój społeczności lokalnej, co w swoim przemówieniu  podkreślali Wójt Teresa Fryszkiewicz, a w imieniu Rady Gminy Garbatka-Letnisko Karol Majdak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Do gratulacji i życzeń dołączyli się przybyli goście: Poseł na Sejm RP Anna Kwiecień, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożena Żelazowska, Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Gac, Radni Rady Gminy Garbatka-Letnisko, przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Karol Ziętala, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach bryg. Kamil Bieńkowski, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kozienicach – Burmistrz Miasta i Gminy Głowaczów Hubert Czubaj oraz przedstawiciele środowiska strażackiego, służb mundurowych oraz instytucji z terenu powiatu kozienickiego jak również zgromadzeni mieszkańcy Garbatki-Letnisko i okolic.

OSP Garbatka-Letnisko z okazji swojego jubileuszu otrzymała również listy gratulacyjne od Posła na Sejm RP Konrada Frysztaka, Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera dr inż. Mariusza Feltynowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Zwoleń Arkadiusza Sulimy.

Na zakończenie obchodów uroczystości, prezes OSP Garbatka-Letnisko Albert Grygiel złożył serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w działalność OSP Garbatka-Letnisko oraz przybyłym gościom, wspomniał również, że to ludzie tworzą fundament każdej jednostki OSP poprzez swoje poświęcenie, oddanie i gotowość do działania.

Szanownej Jubilatce czyli OSP Garbatka-Letnisko życzymy co najmniej kolejnych stu lat!