INFORMACJA

 

Miło nam poinformować, że zakończył się nabór na półkolonie letnie 2024 i wszystkie zgłoszone osoby zostały zakwalifikowane.

Prosimy Rodziców o odbieranie kart kwalifikacyjnych z sekretariatu szkoły i uiszczenie opłaty w kwocie 450 zł na konto:

Gminy Garbatka-Letnisko 68 91570002 0040 0400 0257 0001 do  dnia 19.06.2024r.

W treści przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, adres oraz termin półkolonii.

                                                                                                        

                                                                                                     Do zobaczenia

                                                                                        Wójt Gminy Garbatka – Letnisko

                                                                                                /-/ Teresa Fryszkiewicz