Do tej pory flaga Mazowsza mogła powiewać jedynie na budynkach urzędów i podczas ważnych uroczystości. Od teraz jest ona dostępna dla wszystkich mieszkańców regionu, którzy mogą ją wywieszać przed domem, w miejscu pracy i nauki czy zostać użyta w celach promocyjnych. 

     Gmina Garbatka-Letnisko w pełni utożsamia się z tak ważnym symbolem i od teraz biały orzeł o złotych szponach i dziobie na czerwonym tle stanie się stałym elementem budynków użyteczności publicznej w gminie.

      Mogłoby się wydawać, że nieco ponad dwadzieścia lat obecnego województwa to niewiele, a jednak orzeł ten ma już swoją historię. Pierwsza wersja flagi, przyjęta w 2002 roku, przedstawiała orła z pieczęci Siemowita III, jednego z władców Mazowsza z XIV wieku. Charakterystyczną cechą orła był ogon spięty złotą przepaską. Jednak w 2006 roku Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dopatrzyła się w mazowieckim herbie historycznych niezgodności.  Dlatego też w 2006 roku na fladze pojawił się nowy orzeł, który do dziś prezentuje się w urzędach i instytucjach samorządu województwa. To artystyczna wizja autorstwa warszawskiego grafika, Andrzeja Heidricha. Wzór jest jednak ściśle związany z historycznym herbem książąt mazowieckich z dynastii Piastów, który był w użyciu przez około 200 lat od momentu inkorporacji Mazowsza do korony, aż do III rozbioru Polski. Taki wizerunek białego orła został powszechnie zaakceptowany. W ten sposób na fladze Mazowsza spotkała się tradycja sprzed wieków ze współczesną sztuką.

   Symbolika flagi przypomina, jak długa, bogata i burzliwa była historia Mazowsza. Integruje i skłania do refleksji o naszych korzeniach. To symbol regionalnego patriotyzmu i przywiązania do mazowieckiej kultury, tradycji, ale także troski o dobro wspólne.

    Flaga Mazowsza przekazana Gminie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego obok flagi Polski oraz Unii Europejskiej zawisła na budynku urzędu gminy, budynkach jednostek organizacyjnych oraz w 9 sołectwach.

   Dzięki decyzji Sejmiku Województwa Mazowieckiego Flaga Województwa może być ona również używana przez mieszkańców regionu bez ograniczeń co do miejsca i czasu, jako symbol służący identyfikacji i promocji województwa mazowieckiego.

Zachęcamy do solidarności z całym regionem i uczczenie Dnia Flagi wywieszeniem na swoim domu obok flagi państwowej  – naszej wspólnej, regionalnej flagi Województwa Mazowieckiego.

               

                                                                                                                            Wójt

                                                                                                                Teresa Fryszkiewicz