Pieniądze pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przyznane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa obszarów wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Budowa ponad 4 km odcinka kanalizacji od lat była jednym z priorytetów inwestycyjnych gminy, których realizacja uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Dzięki staraniom wójt – Teresy Fryszkiewicz oraz dobrej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego budowa kanalizacji sanitarnej już niebawem stanie się faktem.