Nie zabrakło pocztów sztandarowych:

– Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych

– Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Kozienice

-Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów wojska Polskiego w Kozienicach

-Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko

-Publicznej Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemii Kozienickiej w Garbatce-Letnisko

-Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

Po zakończeniu Mszy Św. delegacje udały się pod Pomnik Ofiar Oświęcimia, gdzie złożono wiązanki i wieńce oraz zapalono znicze. Wiązanki złożyli delegacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  O/ Garbatka z  Prezesem Panem Bolesławem Warchołem oraz w imieniu władz gminnych: Radni Rady Gminy: Pani Irena Piechocińska i  Pan Tadeusz Cieloch oraz Pani Aneta Pacocha z Gminnego Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji  w Garbatce-Letnisko.

GCRSiP