W Mszy świętej uczestniczyło kilkudziesięciu strażaków na czele z Wójtem Panem Robertem Kowalczykiem – Prezesem Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko, przedstawiciele Rady Gminy Garbatka-Letnisko, zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Tuż po mszy świętej odbył się przemarsz na stadion przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kozienic, gdzie odbył się uroczysty apel połączony z wręczeniem zasłużonym strażakom medali za zasługi dla pożarnictwa.

 

 

Jak powiedział Wójt Pan Robert Kowalczyk w tym pięknym majowym dniu obchodzimy 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko. 

Być może niektórzy powiedzą, że nie jest to długi okres w porównaniu z historią ratownictwa ogniowego, którego początki sięgają średniowiecza. Myślę jednak, że mieszkańcy Garbatki-Letnisko myślą zupełnie inaczej. Straż Ogniowa była i jest ściśle związana z naszą miejscowością – mówił Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk – 90 lat to dużo i mało. Patrząc jednak na specyfikę okresów w jakich przyszło działać Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej, stwierdzić należy, że bez względu na warunki polityczne, historyczne, zawsze byli niezawodni i mieszkańcy mogli liczyć na ich pomoc, bo przecież Strażacy to mieszkańcy naszej gminy, a dzisiaj szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej zasila już trzecie pokolenie garbatczan. Ponadto Wójt Gminy podziękował wszystkim, którzy nie mogli przybyć na dzisiejszą uroczystość, ale przesłali na Jego ręce listy gratulacyjne z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko – dodał Wójt.

W trakcie swojego wystąpienia Wójt Robert Kowalczyk zwrócił uwagę na to, że  nie byłoby dzisiejszej uroczystości gdyby nie zapał i determinacja Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Garbatka-Letnisko na czele z Prezesem Panem Marianem Krekorą, a także pracowników Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko oraz Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” .

 

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście: Pan Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Pan Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Janusz Stąpór –  Starosta Powiatu Kozienickiego, st.bryg. Pan Janusz Szylar – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pan Zbigniew Gołąbek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, Pan Robert Kowalczyk – Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, i Pan Marian Krekora – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej który podziękował wszystkim za przybycie i zorganizowanie tak pięknego Jubileuszu.

Po oficjalnych obchodach dalsza część uroczystości miała miejsce na Gminnym Ośrodku Wypoczynku „POLANKA” gdzie odbyła się biesiada strażacka,  a całość uświetnił wytęp Pana Waldemara Ochnii, występy dzieci i dorosłych  gminy Garbatka-Letnisko, oraz koncert Zespołu Disco Boys. Na zakończenie biesiady odbyła się dyskoteka strażacka.

 

 

 

Przygotowała: Kinga Kowalczyk