Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia” we współpracy z gminami: Magnuszew, Garbatka Letnisko, Głowaczów  Kozienice i Lokalną Grupą Działania „Puszcza Kozienicka”.

W realizację projektu zaangażowane będzie 50 wolontariuszy – rodziców, nauczycieli, sołtysów, członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich.

Działania realizowane w ramach projektu będą organizowane w ciekawy sposób dla 200 dzieci, aby chętnie i aktywnie w nich uczestniczyły. Wpłyną one na integrację i aktywizację dzieci z rówieśnikami poprzez zwiększenie dostępności do różnych form kultury, rekreacji czy sportu. Projekt pomoże w nawiązywaniu nowych znajomości, pobudzi dzieci do aktywizowania się w ich lokalnych środowiskach co bezpośrednio wpłynie na profilaktykę i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.

Systematycznymi zajęciami pozalekcyjnymi, popołudniowymi i weekendowymi oraz udziałem w prelekcjach i rekonstrukcjach historycznych pragniemy wspomagać ich rozwój intelektualny, rozwijać zainteresowania i proponować alternatywne formy spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim pokazywać wzorce do naśladowania. Pierwszymi działaniami będą dwutygodniowe półkolonie zaczynające się 4 lipca zorganizowane w  Rozniszewie , Mniszewie Garbatce Letnisko, Głowaczowie,  Piotrkowicach, Woli Chodkowskiej, Wólce Tyrzyńskiej, Nowej Wsi i Stanisławicach . Atrakcją półkolonii będzie wyjazd do Centrum Kopernika do Warszawy.