Zamek  podczas II wojny światowej  został całkowicie zniszczony ,odbudowano go  w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia  , obecnie pełni rolę muzeum. Perełkami zamkowej kolekcji są oryginalne obrazy Rembrandta ,Canaletta, Matejki. Następnie zwiedzaliśmy Bazylikę Archikatedralną pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela wzniesioną na fundamentach XIV wiecznej świątyni ,zburzonej podczas ostatniej wojny. Katedra jest miejscem  wiecznego spoczynku:  książąt mazowieckich ,ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, prezydenta Gabriela Narutowicza , pisarza noblisty Henryka Sienkiewicza, prymasa Stefana Wyszyńskiego .

 Z katedry udaliśmy się na Warszawską Starówkę  – zabytek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa  UNESKO.  Starówka urzekła nas swą wyjątkową atmosferą,  którą tworzą piękne kamienice, przytulne kawiarnie , restauracje, artyści plastycy wystawiający swe prace i opiekująca się całym miastem warszawska Syrenka. Spacerując wzdłuż murów obronnych Warszawy ,wzniesionych w XVI w, mijając Pomnik Małego Powstańca upamiętniający bohaterskie dzieci  biorące udział w powstaniu warszawskim, oraz pomnik Jana Kilińskiego, bohaterskiego szewca podczas powstania kościuszkowskiego (1794r.) znaleźliśmy się na Placu  Zamkowym . Tam na tle Zamku Królewskiego w pobliżu  Kolumny Króla Zygmunta III Wazy , który to w XVI wieku Warszawę uczynił stolicą Polski zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Żegnając Warszawską Starówkę udaliśmy się na Plac Piłsudskiego. Jest to miejsce szczególne , to tu  w 1979 roku (wtedy Plac Zwycięstwa) Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił słynną mszę podczas pierwszej pielgrzymki  do Polski , dziś w tym miejscu wznosi się pomnik- krzyż. Tu wypowiedział  słowa „ Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”, w 1999 roku Ojciec Święty ponownie odwiedził to miejsce.

 Na Placu Piłsudskiego znajduje się również Grób Nieznanego Żołnierza-symboliczny grobowiec dla uczczenia poległych bohaterów w walce o wolność Polski, którzy zginęli bezimiennie na różnych frontach walk. Ostatnim punktem  zwiedzania była nekropolia Powązki Wojskowe, spacerowaliśmy  w listopadowej zadumie w miejscu spoczynku  uczestników powstań :listopadowego, styczniowego, wielkopolskiego, powstań śląskich, bohaterów wojny polsko- bolszewickiej, ofiar przewrotu majowego, bohaterów  września 1939 r ,powstania warszawskiego 1944r., zasłużonych działaczy politycznych, artystów ,uczonych, ofiar katastrofy smoleńskiej. Wycieczka do Warszawy szlakiem miejsc ,dziedzictwa ,tradycji i pamięci narodowej była inspiracją do przemyśleń i refleksji nad  historią naszej ojczyzny. Pozostanie na długo w pamięci uczestników.