dopilnowanie,  aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się,ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą byćduże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),– zwrócenie uwagi  na możliwość organizowania przez  uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”,  „domówek”  itp.) i   zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,– przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i  kichania oraz czystości rąk),a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń  gospodarstwa domowego,– stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,– śledzenie na bieżąco  komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i  Ministerstwa Edukacji Narodowej o   sytuacji epidemiologicznej w kraju.