Badania realizowane są w ramach tematu badawczego pt. „Opracowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności wykorzystania obiektów turystycznych w Lasach Państwowych”. Prowadzi je wiedeński Universität für Bodenkultur (BOKU) na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Obejmować będą okres 12 miesięcy (lato 2016 – wiosna 2017).

Wyniki badań będą pomocne leśnikom w odpowiedzi na pytania dotyczące liczby turystów odwiedzających obiekty turystyczne i edukacyjne utworzone na terenie Puszczy Kozienickiej. Miejsca, w których realizowane są badania to: ścieżki edukacyjne: Królewskie Źródła, Śródborze (przy szkółce leśnej Przejazd), Krępiec (przy zbiorniku Budowa) i Jedlnia (przy zalewie w Siczkach). W tych miejscach w najbliższą niedzielę 26 czerwca na turystów będą czekali leśnicy i naukowcy, którzy będą przeprowadzali ankiety i liczyli turystów. Będzie to pierwszy dzień pomiaru – tzw. weekendowy. Tego lata badania realizowane będą także w dzień roboczy – w czwartek 30 czerwca, a w kolejnych porach roku także po 2 dni. Pozwoli to na uzyskanie kompleksowego obrazu natężenia ruchu turystycznego w ciągu całego roku. Leśnicy poznają również preferencje i oczekiwania turystów. Przetestowane zostaną metody badań ruchu turystycznego.

Zakres badań obejmuje:

automatyczny pomiar natężenia ruchu turystycznego w wybranych lokalizacjach za pomocą czujników Eco Counter – pomiar ciągły w cyklu rocznym,
pomiar ręczny natężenia ruchu za pomocą wystandaryzowanych formularzy pomiarowych,
badania ankietowe – wywiady bezpośrednie z użyciem kwestionariuszy,
dokumentowanie tras wycieczek na podkładzie kartograficznym – w ramach wywiadu bezpośredniego,
dokumentacja tras wycieczek za pomocą systemu GPS-tracking (loggery),
badania ankietowe online – na stronach internetowych nadleśnictw oraz w lokalnych mediach.

 

Leśnicy zapraszają do udziału w badaniach w terenie oraz w anonimowej ankiecie online https://survey.boku.ac.at/index.php/219784?lang=pl

Możliwa jest także rejestracja trasy wędrówki lub treningu w lesie za pomocą GPS i przesłania na adres [email protected] lub na Facebookowy profil: LasyTrasy. Trasę należy zapisać w formacie gpx.

Więcej informacji o badaniach można uzyskać w Nadleśnictwie Kozienice, które koordynuje badania: http://www.kozienice.radom.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/wez-udzial-w-badaniu-ruchu-rekreacyjnego#.V2zdd6LpxUo