Jedno z naszych przedsięwzięć – Projekt „Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej – budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej” znalazł uznanie Wojewody Mazowieckiego i Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji Programu „Razem Bezpieczniej” oraz otrzymał datacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w kwocie 63 tys. zł.

  Inwestycja, która realizowana będzie przy udziale Policji, Straży Pożarnej oraz miejscowych szkół, ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w naszej Gminie poprzez wyeliminowanie jednego z głównych zagrożeń – rosnącej ilości wypadków drogowych. Dzięki przyznanym funduszom na obszarze naszej Gminy zostanie wybudowanych 16 specjalnie wyodrębnionych miejsc – wiat przystankowych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół. Ponadto otrzymane środki zostaną przeznaczone na organizację zajęć z zakresu zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej Bogucinie oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko.

  Jesteśmy dumni również z tego, że znaleźliśmy się w niewielkim gronie mazowieckich Gmin, które zostały zaproszone na Konferencję dotyczącą realizacji Programu „Razem Bezpieczniej”, zorganizowaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniu 9 marca 2012 r. Podczas spotkania, w którym wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele mazowieckich służb bezpieczeństwa oraz władze województwa, nasza reprezentacja mogła nie tylko przedstawić nasz projekt, miała również okazję wyraźnie nakreślić problem bezpieczeństwa drogowego dotykający naszą jednostkę. Wójt Gminy – Pan Robert Kowalczyk mówiąc o konieczności realizacji projektu nie omieszkał otwarcie powiedzieć o rażąco złym stanie dróg w Gminie Garbatka-Letnisko, szczególnie drogi krajowej nr 79 oraz drogi wojewódzkiej nr 691. Wojewoda Mazowiecki przysłuchiwał się temu wystąpieniu z zaciekawieniem i otwarcie przyznał, ze nasz projekt jest absolutnie modelowy, a bezpieczeństwo drogowe w naszej Gminie powinno ulec znaczącej poprawie.  Liczymy, że realizacja przedsięwzięcia oraz udział w opisanej powyżej Konferencji nie tylko podniesie poziom bezpieczeństwa w Gminie Garbatka-Letnisko, zwróci również uwagę wyższych władz na kiepski stan dróg, po których jeżdżą nasi mieszkańcy.