POLICJA

 

Telefon alarmowy 997

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI  W KOZIENICACH

ul. Kochanowskiego 1526-900 Kozienice                                                                 tel. (0-48) 61 42 122 lub 61 42 107

 

POSTERUNEK POLICJI W GARBATCE

ul. Kochanowskiego 11926-930 Garbatka Letnisko                                                    tel. (0-48) 62 10 007

 

STRAŻ  POŻARNA

 

Telefon alarmowy  998

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOZIENICACH

ul. Nowy Świat 326-900 Kozienice                                                                         tel. (0-48) 61 42 108 lub 61 42 148

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GARBATCE

ul. Kochanowskiego 13526-930 Garbatka LetniskoTelefon alarmowy 998tel. (0-48) 62 10 008 (do siedziby)

 

POGOTOWIE  RATUNKOWE

 

Telefon alarmowy 999

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA

ul. Świerczewskiego 2726-900 Kozienice                                                                tel. (0-48) 61 10 420 lub 61 42 653

 

 

 

PAŃSTWOWA  STRAŻ  RYBACKA

POSTERUNEK TERENOWY

ul. Żeromskiego 5326-600 Radom                                                                      tel. (0-48) 36 20 414

 

 

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2014