Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach stwierdził przydatność wody do kąpieli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Garbatce-Letnisku „Krypianka II”.

     To było już 4 i zarazem ostatnie planowane badanie wody na Polance. Wszystkie dotychczasowe wyniki badań mikrobiologicznych odpowiadały wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach. Woda została przebadana na obecność Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków.