W czasie spotkań inspektorzy w bardzo interesujący sposób opowiedzieli dzieciom o roli i zadaniach UDT, zagrożeniach wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzeń technicznych oraz o zasadach bezpieczeństwa w takich miejscach jak place zabaw, wesołe miasteczka, windy i ruchome schody. Dzieci żywiołowo reagowały na zadawane pytania i brały udział w pogadance oraz krzyżówce. Kończąca wykład prezentacja narzędzi, przymierzanie kasków i wręczanie drobnych upominków było tak zwaną „kropką nad i”. Każdy uczestnik „Akademii UDT dla dzieci” otrzymał dyplom potwierdzający zdobycie wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń technicznych, broszury edukacyjne  i drobne upominki firmowe.Na zakończenie na ręce Pani Dyrektor Agnieszki Babańcy przekazano Dyplom dla Publicznej Szkoły Podstawowej za popularyzację bezpieczeństwa technicznego wśród uczniów – Bezpieczeństwo Eksploatacji Urządzeń Technicznych.

autor: Wicedyrektor Ewelina Piecyk-Kowalska