Każdą z gmin  terenu powiatu kozienickiego reprezentowała 4-osobowa drużyna ze szkoły podstawowej i 3-osobowa drużyna z gimnazjum. Uczniowie mieli zgodnie z regulaminem do pokonania rowerowy tor przeszkód, udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i rozwiązanie testu z przepisów ruchu drogowego. Zawodnicy musieli wykazać się znajomością tematyki ruchu drogowego dotyczącą pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Niebagatelną okazywała się umiejętność pracy zespołowej, podziału zadań i współdziałania,  gdyż każdy z nich zdobywał punkty dla swojej drużyny.  

Zespół Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w  Garbatce-Letnisko w klasyfikacji generalnej eliminacji powiatowych BRD w składzie: Agata Majcher, Cezary Pasierbiak,  Mateusz Styczyński zajął II miejsce. Zawodnicy otrzymali z rąk naczelnika Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach pana Janusza Patkowskiego puchar, dyplom i nagrody rzeczowe poprawiające bezpieczeństwo jazdy rowerem i motorowerem. Pamiątkowy dyplom otrzymała też opiekunka drużyny pani Irena Cieloch.

Ale to jeszcze nie koniec współzawodnictwa, bo drużyna będzie uczestniczyć w kolejnych rozgrywkach na szczeblu regionalnym w Radomiu w dniu 21 maja 2016 r. Umiejętności bezpiecznego korzystania z dróg uczniowie zdobywają na zajęciach wychowania komunikacyjnego, udzielanie pomocy przedlekarskiej na zajęciach dodatkowych i przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności z danego zakresu ma miejsce również podczas takich konkursów jak BRD. Młodzież biorąca udział w turnieju daje dobry przykład innym uczniom, bo nie tylko o nagrody konkursowe, ale o bezpieczeństwo tutaj chodzi. Powodzenia w zmaganiach na etapie regionalnym. Irena Cieloch