Dyżur w każdy piątek miesiąca w godzinach: 8.00-12.00

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

  • Pomoc prawna świadczona przez osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym i edukacji prawne
  • Pomoc świadczona przez organizację pozarządową: Fundacja EXPERTO PRO BONO

Lokalizacja i Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r.

Lp. Powiat/Gmina Lokalizacja Harmonogram pracy Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

1.

 

Kozienice

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ul. Radomska 36,

26-900 Kozienice

Poniedziałek

12⁰⁰-16⁰⁰

 

Wtorek

8⁰⁰-12⁰⁰

 

Środa

8⁰⁰-12⁰⁰

 

Czwartek

8⁰⁰-12⁰⁰

 

Piątek

8⁰⁰-12⁰⁰

 

 

Adwokat

 

 

Radca Prawny

 

 

Radca Prawny/Adwokat

 

 

 

Adwokat

 

 

Radca Prawny

 

 

Pomoc prawna świadczona przez Adwokata wyznaczonego przez

Okręgową Radę Adwokacką

w Radomiu

 

 

Pomoc prawna świadczona przez Radcę Prawnego wyznaczonego przez

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach

 

2.

 

Sieciechów

 

Urząd Gminy w Sieciechowie

ul. Rynek 16

26-922 Sieciechów

 

Poniedziałek

8⁰⁰-12⁰⁰

(I i III poniedziałek miesiąca )

 

 

Pomoc prawna świadczona przez osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym i edukacji prawnej

 

 

Pomoc świadczona przez organizację pozarządową: Fundacja EXSPERTO PRO BONO

 

 

 

3.

 

 

Grabów nad Pilicą

 

Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą

ul. K. Pułaskiego 51

26-902 Grabów nad Pilicą

 

 

Poniedziałek

8⁰⁰-12⁰⁰

(II i IV poniedziałek miesiąca)

 

 

Pomoc prawna świadczona przez osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym i edukacji prawnej

 

 

Pomoc świadczona przez organizację pozarządową: Fundacja EXPERTO

PRO BONO

 

 

 

4.

 

Gniewoszów

 

Urząd Gminy w Gniewoszowie

ul. Lubelska 16

26-920 Gniewoszów

 

 

Wtorek

8⁰⁰-12⁰⁰

 

 

Pomoc prawna świadczona przez osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym i edukacji prawnej

 

 

Pomoc świadczona przez organizację pozarządową: Fundacja EXPERTO

PRO BONO

 

 

 

5.

 

Magnuszew

 

Urząd Gminy w Magnuszewie

ul. Saperów 24

26-910 Magnuszew

 

 

Środa

8⁰⁰-12⁰⁰

 

 

Pomoc prawna świadczona przez osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym i edukacji prawnej

 

 

Pomoc świadczona przez organizację pozarządową: Fundacja EXPERTO

PRO BONO

 

 

 

6.

 

Głowaczów

 

Urząd Gminy w Głowaczowie

u Rynek 35

26-903 Głowaczów

 

Czwartek

8⁰⁰-12⁰⁰

 

 

Pomoc prawna świadczona przez osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym i edukacji prawnej

 

 

Pomoc świadczona przez organizację pozarządową:

Fundacja EXPERTO

PRO BONO

 

 

7.

 

Garbatka-Letnisko

 

Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1

26-930 Garbatka-Letnisko

 

 

Piątek

8⁰⁰-12⁰⁰

 

 

Pomoc prawna świadczona przez osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym i edukacji prawnej

 

 

Pomoc świadczona przez organizację pozarządową: Fundacja EXPERTO

PRO BONO