W 2017 roku, podczas obchodów XXXV Edycji Dni Garbatki przyznana została Statuetka „Szycha Garbacka”. Tym razem, za zasługi i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności w kategorii „Działalność społeczna i troska o człowieka”, laureatem został Pan Bolesław Warchoł.Pan Bolesław Warchoł jest jednym z najbardziej zasłużonych członków Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Garbatce-Letnisku – od dziesięciu lat pełni w nim funkcję prezesa. Uczestniczy w organizacji wielu uroczystości patriotyczno-religijnych nie tylko w Garbatce, ale na terenie całego Powiatu Kozienickiego.Największe zasługi i wkład poniósł przy akcji fundacji sztandaru dla Koła. Na wniosek Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Pan Bolesław w 2012 roku został awansowany do stopnia porucznika, a cztery lata później otrzymał medal „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”.To, że jeszcze do dziś funkcjonuje jedyne w Powiecie Koło Gminne Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Garbatce-Letnisku to przede wszystkim Jego zasługa.