Prace konkursowe można było składać do dnia 8 kwietnia 2022 r. do godziny 12.00. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 prace konkursowe, a 1 po terminie. Komisja konkursowa zdecydowała się nie przyznawać nagrody, gdyż w jej ocenie złożone prace nie spełniały zakładanych oczekiwań.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

W najbliższym czasie konkurs zostanie ogłoszony ponownie, o czym poinformujemy na stronie Urzędu Gminy.