Jej efektem jest profesjonalne, wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 30 m x 15 m

z nawierzchnią z poliuretanu, przystosowane do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa. W ramach przedmiotowego projektu wykonano także montaż piłkochwytów, celem zabezpieczenia budynku szkoły oraz zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią (trawnik, krzewy).

    Pomimo faktu, że boisko usytuowane zostało na placu szkolnym nie są na nim organizowane wyłącznie zajęcia edukacyjne. Nowy, ogólnodostępny obiekt służy przede wszystkim mieszkańcom, celem propagowania sportu i kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności.