Przypomnijmy dnia 6 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą BUROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku na ww. przebudowę. Wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko 500.000,00 zł, z czego Gmina pozyskała 254.015,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 228.446,90 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni – asfaltowej, pobocze gruntowe oraz posadowienie znaków drogowych.