Przedmiotem inwestycji jest „Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko”, w miejscu istniejącego placu przy Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisku. Projekt zakłada budowę parterowego budynku hali sportowej, funkcjonalnie powiązanego parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły.

Głównym celem inwestycji jest utworzenie całorocznej bazy sportowej, której gmina w chwili obecnej nie posiada, oraz poprawę warunków treningowych dla uczniów szkół gminnych, sportowców oraz mieszkańców, jak również przystosowanie go do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Powstanie rzeczonego budynku to również możliwość zaistnienia gminy na arenie m.in. krajowej poprzez możliwość organizacji imprez sportowych.

Brak pełnowymiarowej hali sportowej w gminie został ujęty w opracowaniu z 2015 roku przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z wykazem gmin, w których nie znajdują się tego typu obiekty sportowe. Dodatkowo w powiecie Kozienickim znajduje się największy odsetek gmin bez pełnowymiarowej Sali gimnastycznej.

Projektowany obiekt z pełnowymiarowymi boiskami przeznaczony będzie do uprawiania takich dyscyplin sportu jak: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, a także sportów gimnastycznych. Tu też miejsce do treningów znajdą karatecy z lokalnego klubu, hokeiści oraz członkowie klubów i stowarzyszeń działających na terenie gminy. Z braku dogodnej infrastruktury sportowej w przedmiotowej hali będą mogły odbywać się również zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców typu fitness, aerobik, zumba prowadzone przez wyspecjalizowane trenerki.

Przedmiotowa inwestycja zakłada budowę obiektu o wymiarach:

Wymiary zewnętrzne budynku w rzucie 40,6 x 46,2 m.

Szerokość elewacji frontowej 40,6 m.

Wysokość budynku od poziomu terenu do szczytu dachu 10,57 m.

Wysokość użytkowa hali sportowej 7,5 m.

Wysokość użytkowa pomieszczeń zaplecza 3,3 m.

Parter średnio 0,9 m powyżej poziomu terenu w nawiązaniu do poziomu parteru istniejącego budynku szkoły. Wykonanie budynku przewidziano w technologii murowanej tradycyjnej z elementami żelbetowymi wylewanymi.

Dach nad halą dwuspadowy symetryczny o małych nachyleniach połaci dachowych 4%=2°

Dach nad zapleczem jednospadowy o małych nachyleniach 3%=2°

Hala sportowo mieści boisko o wymiarach płyty 44 × 22 m i trybuny składane na 176 miejsc (4 × 44).

Płyta boiska przeznaczona jest do gier zespołowych (piłka ręczna 40 × 20 m, koszykówka 28 × 14 m, siatkówka 18 × 9 m). Obiekt przewidziany jest dla 50 osób ćwiczących jednocześnie w hali sportowej i siłowni oraz okresowo dla 180 osób na widowni.

Zaplecze mieści siłownie, przebieralnie i sanitariaty ćwiczących, magazyny sprzętu sportowego i gimnastycznego, pokój instruktorów, szatnię i sanitariaty dla publiczności, pomieszczenia porządkowe i techniczne. Projektowany obiekt posiada pięć wyjść ewakuacyjnych, w tym dwa bezpośrednio z hali sportowej na zewnątrz. Gabaryty i forma architektoniczna budynku wynika z jego przeznaczenia funkcjonalnego. Elewacje posiadają detale architektoniczne w postaci pilastrów, opasek, boniowania. Architektura budynku o prostej i oszczędnej formie. Wejście główne od strony ulicy osłania i akcentuje podcień.

Powierzchnia zabudowy – 1 700,00 m²

Powierzchnia całkowita – 1 700,00 m²

Powierzchnia użytkowa – 1 580,59 m²

Kubatura brutto – 14 700,00 m³

Wyposażenie Sali gimnastycznej

– kosz centralny sztuk 2 z tablicą akrylową 180x105cm profesjonalną, konstrukcja wysięgnika z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo, mocowana do konstrukcji nośnej stropu sali sportowej; długość wysięgnika oraz kierunek składania dostosowane do parametrów sali, mechanizm  regulacji wysokości; podnoszenie i opuszczanie tablicy za pomocą napędu elektrycznego, sterowanie pilotem i przyciskiem

– kosz treningowy sztuk 4 z tablicą z laminatu 120x90cm, konstrukcja wysięgnika z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo mocowanych do konstrukcji nośnej ścian, słupów i stropu sali

– bramka do piłki ręcznej sztuk 2 metalowo-drewniana z siatką

– siatkówka 1 komplet słupki profesjonalne, siatka, podest sędziego

– drabinki gimnastyczne podwójne 180×300 cm sztuk 16   

– drążek gimnastyczny przyścienny sztuk 1

– trybuny składane systemowe trzyrzędowe na miejsc 44 sztuk 4

– piłkołap siatka o wymiarach 24×7,5 m osłaniająca ściany za bramkami sztuk 2

– piłkołap siatka o wymiarach 45×3,5 m osłaniająca okna sztuk 1

– piłkołap siatka o wymiarach 45×2,5 m osłaniająca okna sztuk 1

– kurtyna (tkanina + siatka) o wymiarach 24×7,5 m do podziału sali, przesuwanie za pomocą napędu elektrycznego, sterowanie  pilotem i przyciskiem sztuk 1

– kurtyna (tkanina) o wymiarach 20×2,5 m jako zaplecze sceny w narożniku sali, przesuwanie ręczne sztuk 1

– tablica wyników sportowych 220 x 160 cm elektroniczna sterowana zdalnie z szybą odporną na uderzenia sztuk 1

– lina do wspinania 8 m sztuk 1

– ławka gimnastyczna 2,5m z równoważnią sztuk 1

– materac gimnastyczny grub. 10 cm

– skrzynia gimnastyczna 5 części sztuk 1

– kozioł sztuk 1

– odskocznia sztuk 1

 

Budowa hali sportowej podzielona będzie na następujące etapy robót:

 

Roboty budowlane

STAN ZEROWY

1.1 roboty przygotowawcze, 1.2 Roboty ziemne, 1.3 Fundamenty

STAN SUROWY

2.1 Ściany i strop, 2.2 Stropodach nad salą, 2.3 Dach zaplecza, 2.4 Podłoża, 2.5 Ścianki działowe

2.6 Stolarka i ślusarka zewnętrzna

STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY

3.1 Tynkowanie, wykładziny ścienne, malowanie, 3.2 Posadzki, 3.3 Stolarka i ślusarka wewnętrzna

3.4 Wyposażenie szatni i przebieralni, 3.5 Wyposażenie Sali gimnastycznej i siłowni

STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY

4.1 Elewacje, 4.2 Schody zewnętrzne

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Utwardzenie terenu, 5.2 Ogrodzenie

 

Branża elektryczna

Montaż instalacji elektrycznej

Branża sanitarna

Budowa i montaż instalacji gazu
Budowa i montaż instalacji c.o., c.t i technologii kotłowni gazowej
Budowa i montaż wentylacji mechanicznej
Budowa i montaż instalacji wod-kan