Planowany termin oddania sieci kanalizacyjnej do użytku przewidywany jest na II poł. września 2015.