W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące roboty budowlane:

 

I. Sieć kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ciśnieniowego w tym:

1)Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-tłocznego

2)Roboty montażowe ks grawitacyjnej

3)Roboty ziemne ks tłocznej

4)Roboty montażowe ks tłocznej

5)Sieciowe przepompownie ścieków

 

II. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków Molendy Tuczarnia w tym:

1) Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków Molendy Tuczarnia

 

III. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków Molendy Leśniczówka (40) w tym:

1) Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków Molendy Leśniczówka (40)

 

IV. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków Molendy Leśniczówka (67) w tym:

1)Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków Molendy Leśniczówka (67).

Gmina poprzez „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko” w pełni osiągnęła cel projektu jakim była „poprawa standardu i warunków życia mieszkańców miejscowości Molendy…”. Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w jednej z gminnych miejscowości poprawiło stan infrastruktury technicznej umożliwiającej realizację podstawowych usług dla ludności, wyeliminowało zagrożenia środowiskowe, chroniąc lokalne walory, poprawiło dostępność inwestycyjną tych terenów oraz dało podbudowę do szybszego ich rozwoju . Wszystko to znacząco przyczyniło się do poprawy standardu i warunków życia mieszkańców zlokalizowanych tu obszarów wiejskich.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko”,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013