Przedmiotowe przedsięwzięcie pomimo dużych nakładów finansowych – całkowity koszt inwestycji to nieco ponad 1,9 mln zł, nie będzie stanowić dużego obciążenia dla naszego budżetu. Gmina pozyskała bowiem na ten cel blisko 1,2 mln zł  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. A jeśli dodamy do tego możliwość odzyskania podatku VAT z przedmiotowej inwestycji, można śmiało stwierdzić, iż budżet zadania przedstawia się bardzo korzystnie.

 

 

Inwestycję rozpoczęto jeszcze w grudniu 2014 roku, a jej finał zaplanowano w II kw. bieżącego roku. Nas jednak cieszy nie tylko fakt skanalizowania kolejnej części Gminy. Liczymy także, iż realizacja ww. inwestycji wreszcie zmotywuje zarządcę do gruntownej przebudowy drogi powiatowej nr 1740W, biegnącej przez miejscowość Molendy.

 

 

 

 

Magdalena WęsekInspektor UG