Ponadto ruszyły roboty związane z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego do granic nieruchomości, co pozwoli na budowę przyłączy kanalizacyjnych  przez właścicieli posesji. Zadanie to w całości jest finansowane ze środków własnych budżetu Gminy. Wartość zadania wynosi ok. 400.000,00 zł.

Planowany termin zakończenia ww. przedsięwzięć przypada na II kwartał 2023 roku.

Budowa kanalizacji ma na celu polepszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców tego terenu. Ponadto przewiduje się, że budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie również na rozwój budownictwa jednorodzinnego w tym rejonie. System kanalizacji ma poprawić warunki bytowe obecnych jak i przyszłych mieszkańców oraz zmniejszyć oddziaływanie na środowisko.

Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie oraz ostrożną jazdę.

Przepraszamy za utrudnienia.