Konstrukcja budżetu na rok 2023 nie była łatwa. Założenia planów finansowych na kolejny rok, to szereg rozmów, kompromisów i oczywiście przewidywanie przyszłości. W dobie wysokiej inflacji, trwającej za naszą granicą wojnie, przyjęcie planów zarówno po stronie dochodów jak i wydatków gminy nie jest prosta do przewidzenia.

Z tym problemem sprawnie poradzili sobie radni gminny w Garbatki-Letnisko, skarbik oraz wójt. Podczas głosowania radni byli jednomyślni, wszyscy głosowali za przyjęciem budżetu na rok 2023.

– Z doświadczenia wszyscy wiemy, że budżet to żywy organizm i będzie wymagał zmian w zależności od zmieniającego się otoczenia. Ja dzisiaj chciałam państwu radnym bardzo serdecznie podziękować za sprawną pracę  nad sprawdzeniem tego budżetu i nad wydanymi pozytywnymi opiniami. Jeszcze raz państwu dziękuję za jednogłośnie przyjęcie budżetu na 2023 rok. – podziękowała radnym, wójt gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz

Budżet w liczbach

Plan dochodów Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 ustalony został w kwocie 30 900 000,00 zł. Plan wydatków Gminy Garbatka-Letnisko na 2023 rok ustalony został w kwocie 31 000 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 19 565 829,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 434 170,62 zł. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 215 878,66 zł.  Deficyt budżetu wynosi 100 000,00 zł.

Warto dodać, że planowany wzrost dochodów majątkowych o 29,66%  –  w stosunku do roku 2022 spowodowany jest podpisaniem wstępnych promes oraz otrzymaniem środków w kwocie  8 889 451,91 zł  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.