Pamiętajmy, że każda osoba wjeżdżająca do UE lub wyjeżdżająca z UE i przewożąca środki pieniężne o wartości 10 000 euro lub wyższej (lub równowartość w innej walucie) zobowiązana jest do pisemnego zgłoszenia tej kwoty organom celnym lub organom Straży Granicznej.

Złożenie deklaracji dewizowej nie wiąże się z żadnymi opłatami, ale jej brak lub podanie  nieprawdziwych danych w deklaracji kończy się zapłaceniem wysokiego mandatu.

Takie właśnie sytuacje miały miejsce na Lotnisku Chopina i Lotnisku w Modlinie.

Obywatel Polski, który przyleciał z Kanady próbował wwieźć w bagażu podręcznycm bez zgłoszenia dewizowego aż 156 tys. dolarów kanadyjskich, a w bagażu podróżnej, która leciała do Istambułu było 25 tys. dolarów amerykańskich i blisko 28 tys. euro.

Oboje zostali ukarani mandatami za próby nielegalnego przewozu dewiz.

Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w walce z przemytem dewiz wspierają Adso i Codi – psy wyszkolone do wykrywania walut.

 

Zobacz ulotkę TUTAJ