Prelegentem spotkania był doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki- Jacek Pyżalski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, mediator sądowy, autor wielu publikacji oraz trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań.

W konferencji udział wzięło około 200 osób. Byli to nauczyciele i wychowawcy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Radomiu, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 w Radomiu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie, Przedszkola Samorządowego Pod Sosnowa Szyszką  oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce- Letnisko. Obecni byli również dyrektorzy placówek: Bogusz Florczak, Wojciech Patkowski, Tomasz Gogacz, Teresa Rodakowska, Maria Grygiel i oczywiście- Agnieszka Babańca. Swoją obecnością zaszczycili nas także: przewodniczący Włodzimierz Mazur, sekretarz Teresa Fryszkiewicz i skarbik gminy Marianna Krześniak oraz ksiądz Augustyn Rymarczyk.

Podczas wykładu dr  Jacek Pyżalski mówił o błędach wychowawczych  i sposobach rozwiązywania problemów w klasie. Wykorzystując swoje zawodowe doświadczenie, przedstawił sprawdzone strategie i formy pracy z dziećmi i młodzieżą. 4-godzinna konferencja minęła bardzo szybko, ponieważ dr Jacek Pyżalski to żywiołowy mówca  i prawdziwy pasjonat, który podzielił się z nami konkretnymi wnioskami z sukcesów, ale  i porażek pedagogicznych. Każdy nauczyciel, bez względu na staż pracy czy nauczany przedmiot, na pewno skorzysta z cennych wskazówek.

Po części oficjalnej goście mieli okazję pospacerować po malowniczej okolicy, a następnie skosztować lokalnej kuchni.

 

autor:ZSS Garbatka-Letnisko