Ćwiczenia składały się z dwóch części. Pierwsza część szkoleniowa polegała na omówieniu poszczególnych zasad prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych, którą przeprowadzili Z-ca Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kozienicach mł. bryg. Paweł Potucha i st. kpt. Paweł Kowalski. Druga część dotyczyła epizodu praktycznego na obiekcie budowlanym w Żytkowicach.

 

 

 

Autor:GW