Prace związane z realizacją zadania będą prowadzone przy zamknięciu dla ruchu kołowego przejazdu drogowo – kolejowego, co wiąże się z koniecznością wyznaczenia objazdu. Objazd zostanie wyznaczony ulicami Kochanowskiego (Droga Wojewódzka nr 691), Skrzyńskich i Kolejową.