Uroczyste podpisanie porozumień odbyło się w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Współpraca będzie polegała na bezpłatnym udziale Gminy Garbatki-Letnisko w procesie doradztwa, przyjmowania i oceny wniosków złożonych przez mieszkańców.