W przedstawieniu pokazano tradycję i kulturę dawnej polskiej wsi.W barwnym, żywym widowisku obrazującym staropolską wieś aktorzy zaprezentowali dawne zwyczaje i obrzędy.Widzowie wielokrotnie nagradzali aktorów amatorów gromkimi brawami, a na  zakończenie spektaklu nagrodzili aplauzem na stojąco. W przedstawieniu wystąpili:Wójt- Jacek Majcher z KrasnejWójtowa-Barbara Krakowiak z BogucinaCórki:- Hania    – Barbara Bieńko z Brzustowa- Jadzia   – Agnieszka Majewska z Bogucina- Józia     – Danuta Mazur z BogucinaSąsiadka – Halina Rzeszotek z BogucinaParobki:- Antek   – Piotr Majewski z Bogucina- Jasiek   – Adrian Bieńko z BrzustowaPrzedstawienie przygotowane zostało na podstawie opracowanego wspólnie przez aktorów  scenariusza, a pomysł na zorganizowanie takiego przedstawienia zaproponowała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Barbara Bieńko.Po przedstawieniu Pani Mariola Gębska, nauczycielka z PSP w Bogucinie zaprezentowała prace dzieci  związane z konkursem „Poznajemy Ojcowiznę”.Na zakończenie  widzowie mogli skosztować tradycyjnych staropolskich potraw przygotowanych przez Radę Rodziców z Bogucina.  Tradycja jest przekazaniem z pokolenia na pokolenie obyczajów, wierzeń itp. Najbardziej do tradycji przywiązana była ludność wiejska. Dzięki niej przetrwały obrzędy i są do tej pory przypominane niestety w formie już tylko przedstawień.W czwartkowy wieczór  mogliśmy przeżyć prawdziwą duchową ucztę, złożoną w hołdzie naszej rodzimej, polskiej tradycji.

 

 

Regina Kobylska