Wieczornicę uświetnił występ chóru ( „zasilonego” licznie przez absolwentki) pod kierunkiem pana Tomasza Kubiaka. Goście wspólnie z chórzystami śpiewali „Rotę”, „Pierwszą Brygadę” i hymn państwowy.

                Po zakończeniu części oficjalnej mogliśmy obejrzeć i wysłuchać wspomnienia o zmarłym tragicznie 24 października nauczycielu muzyki- panu Darku Rodakowskim. Jego podopieczni przygotowali prezentację, deklamowali wiersze i śpiewali piosenki, które już na zawsze kojarzyć nam się będą z Darkiem.

                Po zakończeniu uroczystości pani dyrektor zaprosiła wszystkich zebranych na poczęstunek i zachęciła do wspólnego śpiewania. Wierzymy, że spotkanie w murach naszej szkoły było okazją do przypomnienia sobie najważniejszych faktów z historii oraz dowodem na to, że w ważnych dla naszego kraju chwilach potrafimy być wspólnotą.

 

Agnieszka Rygiel

Fot. Monika Rodakowska