Celebrujący Mszę świętą ks. proboszcz Augustyn Rymarczyk zwracając się do zgromadzonych podkreślił znaczenie miłości do Boga i ojczyzny, w imię której nasi przodkowie poświęcili swoje życie. Miłość tę powinniśmy nosić w sercach także my wszyscy, a życzliwość wobec najbliższych oraz koleżanek i kolegów ze szkoły jest jej wyznacznikiem.     Następnie wszyscy przeszli do budynku szkoły, by uczestniczyć w uroczystej akademii. Montaż słowno-muzyczny przedstawili uczniowie pod kierunkiem pani Marioli Nowakowskiej i pani Grażyny Kalembkiewicz. Wiązankę pieśni patriotycznych zaprezentował chór szkolny przygotowany przez pana Dariusza Rodakowskiego. W przygotowaniu akademii pomogły również pani Irena Cieloch, pani Renata Strzałkowska-Jędrasek i pani Danuta Rajn.     Uroczystość rozpoczęła się od złożenia wiązanki i zapalenia znicza pod pomnikiem znajdującym się na terenie szkoły. Podczas apelu przypomniane zostały walki partyzanckie, które odbywały się na terenie pobliskiej Puszczy Kozienickiej, jak również wydarzenia z lipca 1942 roku, kiedy to odbyła się pacyfikacja Garbatki. Rok 2012 jest rokiem szczególnym, mija bowiem 70 rocznica tych pamiętnych zdarzeń, kiedy to wielu mieszkańców naszej miejscowości za udzielanie pomocy partyzantom aresztowano i wywieziono do obozów. Na zakończenie prowadzący zwrócili się do uczniów z apelem, by dbali o pamięć poległych i pielęgnowali historię regionu. Patronowi Szkoły poświęcone były także zajęcia z wychowawcami.