Przez dwa dni mieszkańcy tej mazowieckiej gminy oraz liczni goście od lat przyjeżdżający tu całymi rodzinami na wypoczynek bawili się znakomicie słuchając i oglądając miejscowe zespoły m.in. chór seniorów „ Wrzos”, Garbacką Kapelę Podwórkową, występy dzieci i młodzieży, a także występy znanego kabarety Elita. Tegoroczną atrakcją był także I Festiwal Piosenki Żeglarskiej, w którym uczestniczyły m.in. takie zespoły jak „Młode wyjce „ z Warszawy, „By the Wind „z Krakowa, „Klucz od kilwatera” z Kutna, ”Pod wiatr” z Ostrowca Świętokrzyskiego i Old Marrinera” ze Skarżyska Kamiennej”. I choć Garbatka nie leży nad wielką wodą, to jednakże i tutaj jest wielu zapalonych wodniaków, żeglarzy, kajakarzy i stąd sentyment do żeglarskiej piosenki. Wiele atrakcji miały też dzieci i młodzież uczestnicząc w licznych konkursach, grach i zabawach zręcznościowych.

 

 

Od dwóch lat już samorząd Garbatki Letnisko przyznaje tytuł „Garbackiej Szychy”, ludziom, którzy wyróżniają się swym nieprzeciętnym zaangażowaniem na rzecz lokalnej społeczności, a swą postawą dają innym przykład wart naśladowania. W ub. roku tytuł ten przypadł panu Marii Dziedzickiej, prezesce Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, wydawniczymi czasopisma „Moja Garbatka”, a w roku bieżącym wyróżnienie to przyznano Zenonowi Gnysiowi, miejscowemu przedsiębiorcy, dzięki któremu Garbatka wzbogaci się na dniach w nowy obiekt hotelowo-gastronomiczny z miejscami dla organizacji konferencji, sympozjów, spotkań integracyjnych itp.

 

 

    W uroczystości wręczenia nagrody uczestniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, który przekazał mieszkańcom i gościom najlepsze życzenia podkreślając rolę wójta, Roberta Kowalczyka i samorządu gminnego w pobudzaniu inicjatyw mieszkańców, pełniejszym wykorzystywaniu możliwości pozyskiwania środków finansowych i konsekwentnej realizacji zamierzeń dla zmiany oblicza tej miejscowości, realizacji nowych inwestycji tak potrzebnych mieszkańcom.Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć  w naszej galerii. Już wkrótce dodatkowe zdjęcia oraz wideo.