Ich efektem będzie nowoczesna Świetlico- Remiza, wykorzystywana na potrzeby Mieszkańców oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.  Prace modernizacyjne chylą się już ku końcowi, finał tego etapu inwestycji we wrześniu br. Kolejnym elementem naprawczym budynku będzie Utworzenie lokali socjalnych wykorzystywanych na potrzeby wspólnoty gminnej.