Leśników przeprowadzających ankiety będzie można spotkać w godz. 8.30-16.30 w pięciu najpopularniejszych miejscach Puszczy Kozienickiej. Są to: Królewskie Źródła (na polanie piknikowej i przy wejściu na ścieżkę dydaktyczną), Śródborze (przy szkółce leśnej Przejazd), Krępiec (przy zbiorniku Budowa) i Jedlnia (przy zalewie w Siczkach). Możliwe jest również wypełnienie anonimowej ankiety online https://survey.boku.ac.at/index.php/219784?lang=pl

Badania umożliwią poznanie potrzeb i oczekiwań osób odwiedzających lasy na terenie nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Kozienicka: Kozienice, Radom i Zwoleń. Dzięki zgromadzonym informacjom turyści otrzymają lepszą ofertę rekreacyjną.

Zimowe pomiary to już trzeci etap z rocznego cyklu badań dotyczących turystyki na tym obszarze. Badania realizowane są w ramach tematu pt. „Opracowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności wykorzystania obiektów turystycznych w Lasach Państwowych”. Prowadzi je wiedeński Universität für Bodenkultur (BOKU) na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Obejmują okres 12 miesięcy (lato 2016 – wiosna 2017).

Dotychczasowe wstępne wyniki badań wykazały, że po szlakach poruszają się w większości piesi, którzy udają się do lasu na spacer oczekując tu spokoju i relaksu (od 50 do 80% w zależności od dnia). Jazda rowerem jest też popularna – rowerzyści są na drugim miejscu (było ich od 20 do 40%). Wśród osób korzystających z lasu są też osoby biegające i uprawiające nordic walking, sporadycznie narciarstwo biegowe i inne rodzaje sportu.

Las jest także odwiedzany w celach zbioru grzybów i owoców runa leśnego, a także jako miejsce realizacji pasji. Wśród osób, które wypełniły ankietę online 40% pojawia się w lesie, aby zbierać grzyby, a 25% zbiera owoce leśne. Popularne jest też fotografowanie przyrody – robi to blisko 30%, a 25% osób obserwuje zwierzęta.

Las chętniej odwiedzają mężczyźni niż kobiety (średnio 65%). Wśród odwiedzających było 15% dzieci w wieku do 12 lat.

Około 3 i 2% osób zjawiło się z psami, które niestety tylko w 50% były prowadzone na smyczy.

Wg informacji udzielonych przez respondentów najczęściej odwiedzają tereny Puszczy Kozienickiej mieszkańcy powiatu radomskiego (ponad 50%) oraz kozienickiego (ponad 20%). Znaczącą grupę stanowią także mieszkańcy powiatu zwoleńskiego (ok. 10%) i Warszawy (ok. 5%). Wśród osób, z którymi przeprowadzono wywiady bezpośrednie 17% było turystami wg kwalifikacji na podstawie noclegu poza miejscem zamieszkania.

Wśród odwiedzających większość to osoby pracujące zawodowo (ponad 70%), dużą grupę stanowili emeryci i renciści (15%), studenci (ok. 5%) oraz bezrobotni (ok. 5%), a także uczniowie (3%).

Wyniki są jedynie wstępne ze względu na ograniczoną próbę, pełny obraz na temat ruchu turystycznego w Puszczy Kozienickiej będzie można uzyskać po zakończeniu badań. Po przeprowadzeniu zimowej, pozostanie ostatnia, wiosenna edycja

Zakres badań obejmuje:

automatyczny pomiar natężenia ruchu turystycznego w wybranych lokalizacjach za pomocą czujników Eco Counter – pomiar ciągły w cyklu rocznym,
pomiar ręczny natężenia ruchu za pomocą wystandaryzowanych formularzy pomiarowych,
badania ankietowe – wywiady bezpośrednie z użyciem kwestionariuszy,
dokumentowanie tras wycieczek na podkładzie kartograficznym – w ramach wywiadu bezpośredniego,
dokumentacja tras wycieczek za pomocą systemu GPS-tracking (loggery),
badania ankietowe online – na stronach internetowych nadleśnictw oraz w lokalnych mediach.

Leśnicy zapraszają do udziału w badaniach w terenie oraz w anonimowej ankiecie online https://survey.boku.ac.at/index.php/219784?lang=pl

Możliwa jest także rejestracja trasy wędrówki lub treningu w lesie za pomocą GPS i przesłania na adres [email protected] lub na Facebookowy profil: LasyTrasy. Trasę należy zapisać w formacie gpx.

Więcej informacji o badaniach można uzyskać w Nadleśnictwie Kozienice, które koordynuje badania w LKP: http://www.kozienice.radom.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/zimowe-badanie-ruchu-rekreacyjnego#.WIHpZX0dimo

 

Edyta Nowicka – kierownik Zespołu ds. Promocji i Mediów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu