Przez ostatnie lata Gmina Garbatka-Letnisko opracowała cała dokumentację techniczną, niezbędną do wykonania przedmiotowej inwestycji. W najbliższym okresie wykonamy również  inne inwestycje na terenach bezpośrednio przyległych , takie jak modernizacja parkingu przy Kościele p.w. NNMP w Garbatce-Letnisko.

 

W ramach przebudowy drogi nr 691 wykonane zostaną:

– odnowa nawierzchni jezdni na długości ul. Spółdzielczej do ul. Klonowej,

– przebudowa przyległych skrzyżowań,

– przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

– przebudowa i budowa chodników,

– budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienia,

– odnowa i budowa oznakowania pionowego i poziomego.

Liczymy, że kolejnym etapem modernizacji naszej drogi wojewódzkiej będzie przebudowa odcinka biegnącego od drogi krajowej nr 79.

 

W najbliższym czasie zostanie również zmodernizowane bezpośrednie otoczenie ww. inwestycji tj. przebudowany zostanie parking przy Kościele pw. NNMP w Garbatce-Letnisko. Wykonamy m.in. nową nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej.